امروز چهارشنبه 22 آذر 1396  -  24 ربیع الاول 1439  -  13 دسامبر 2017

 


  • آموزش زبان گریه کودکان جلسه 2 از 5
    آموزش زبان گریه کودکان جلسه 2 از 5 کودکان با زبان گریه نیاز خود را مطرح می کنند. پس چه خوب است که ما زبان گریه ی کودکــان و نــــــوزادان را بیاموزیم. موضــــوع این قســـمت (خستگی) می باشد.  مشاهده ادامه
  • آموزش زبان گریه کودکان جلسه 3 از 5
    آموزش زبان گریه کودکان جلسه 3 از 5 کودکان با زبان گریه نیاز خود را مطرح می کنند. پس چه خوب است که ما زبان گریه ی کودکــان و نــــــوزادان را بیاموزیم. موضــــوع این قســـمت (باد گلو داشتن) می باشد.  مشاهده ادامه