امروز سه شنبه 28 دى 1395  -  18 ربیع الثانی 1438  -  17 ژانویه 2017

 


 • آموزش زبان گریه کودکان جلسه 1 از 5
  آموزش زبان گریه کودکان جلسه 1 از 5 کودکان با زبان گریه نیاز خود را مطرح می کنند. پس چه خوب است که ما زبان گریه ی کودکــان و نــــــوزادان را بیاموزیم. موضــــوع این قســـمت (گرسنگی) می باشد.  مشاهده ادامه
 • آموزش زبان گریه کودکان جلسه 2 از 5
  آموزش زبان گریه کودکان جلسه 2 از 5 کودکان با زبان گریه نیاز خود را مطرح می کنند. پس چه خوب است که ما زبان گریه ی کودکــان و نــــــوزادان را بیاموزیم. موضــــوع این قســـمت (خستگی) می باشد.  مشاهده ادامه
 • آموزش زبان گریه کودکان جلسه 3 از 5
  آموزش زبان گریه کودکان جلسه 3 از 5 کودکان با زبان گریه نیاز خود را مطرح می کنند. پس چه خوب است که ما زبان گریه ی کودکــان و نــــــوزادان را بیاموزیم. موضــــوع این قســـمت (باد گلو داشتن) می باشد.  مشاهده ادامه
 • آموزش زبان گریه کودکان جلسه 4 از 5
  آموزش زبان گریه کودکان جلسه 4 از 5 کودکان با زبان گریه نیاز خود را مطرح می کنند. پس چه خوب است که ما زبان گریه ی کودکــان و نــــــوزادان را بیاموزیم. موضــــوع این قســـمت (دل درد) می باشد.  مشاهده ادامه