امروز سه شنبه 21 آذر 1396  -  23 ربیع الاول 1439  -  12 دسامبر 2017

 


140 بازی فکری با بچه ها: از تولد تا 3 سالگی
این کتاب متناسب با رشد جسمی و ذهنی کودک، فعالیت ها و بازی هایی پیشنهاد کرده است که این فعالیت ها دامنه ادراک و توانایی کودک را نیز گسترش می دهند و سبب تقویت ارتباط با او می شوند.
ناشر :  قدیانی    |    سال انتشار :  1393    |    نویسنده :  جکی سیلبرگ    |    مترجم :  آناهیتا آذری

ارسال نظر:
ارسال
نظرات کاربران: